Oops something went wrong
  • {{ error }}

Croeso i'r Gwasanaethau Addysg Ar-lein

Dyma lle rydych chi’n gwneud cais am le mewn ysgol. Rhaid bod gennych gyfrifoldeb rhiant dros blentyn i wneud cais. Pan fo’r cais ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal, y Gweithiwr Cymdeithasol ddylai wneud y cais a chadarnhau bod y dewis ysgol yn briodol.

Bydd angen i chi gofrestru cyfeiriad e-bost dilys i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Dim ond unwaith bydd angen i chi gofrestru, waeth sawl plentyn rydych chi’n ymgeisio am le iddo. RHAID I CHI BEIDIO â chaniatáu i rieni eraill ddefnyddio eich cyfrif derbyn ar-lein, gan y gallai hyn effeithio ar y cais ar gyfer eich plentyn chi. Dewiswch y botwm Cofrestru neu rowch eich manylion a dewis y botwm Mewngofnodi.

Os ydych wedi anghofio’ch cyfrinair, defnyddiwch y ddolen ‘wedi anghofio’r cyfrinair’. Os nad ydych wedi derbyn e-bost i ailosod eich cyfrinair, e-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk i gael cymorth gyda hyn.

Pe baech yn dymuno gwneud cais am le mewn ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir (ffydd), cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol.

Charles Williams Church in Wales Primary School / 01633 423497

St. David’s Roman Catholic Primary School / 01633 816027

St. Gabriel’s Roman Catholic Primary School / 01633 273937

St. Joseph’s Roman Catholic Primary School / 01633 258801

St. Mary’s Roman Catholic Primary School / 01633 840490

St. Michael’s Roman Catholic Primary School / 01633 262078

St. Patrick’s Roman Catholic Primary School / 01633 272488

St Joseph’s Roman Catholic High School / 01633 653110

Ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 12 a 13 dylid gwneud ceisiadau yn uniongyrchol i'r ysgol.